Ilya Kabakov

Dnipropetrovsk, Ucrania (antigua URSS), 1933