Jacques Lipchitz

Druskieniki, Lituania, 1891 - Capri, Italia, 1973