Paolo Troubetzkoy

Intra, Italia, 1866 - Verbania, Italia, 1938