Servizos

Atención ao visitante

QUEixAS e SUxEstións

Os visitantes poden presentar as súas queixas, suxestións ou felicitacións sobre os servizos prestados polo Museo, segundo o procedemento establecido no R.D. 951/2005, de 29 de xullo, nos lugares e formas detallados a continuación:

Presencial: nos mostradores de información do Edificio Nouvel e na sede do Palacio de Velázquez

Telematicamente: por correo electrónico, incluíndo a firma electrónica do interesado en quejasysugerencias@museoreinasofia.es e na sede electrónica do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Correo postal: enviando unha carta firmada na dirección: Museo Reina Sofía. Queixas e suxestións. Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid.

GUARDARROuPA e CONSIGNAS

Edificio Sabatini
Existen distintos tamaños de armarios:
43 x 42 x 31 cm, 88 x 42 x 31 cm y 88 x 42 x 64 cm

Edificio Nouvel
Tamaño de armarios: 29 x 34,5 x 42 cm

Non está permitida a entrada ás salas de exposicións con mochilas, bolsas, maletas e demais obxectos. Permítese acceder con bolsos de pequeno tamaño nos que se portan obxectos persoais e mochilas de tamaño reducido (˂ 30x30 cm). No caso de acceder con mochilas de tamaño reducido deben portarse na parte dianteira do corpo, para evitar molestias ao resto de visitantes ou ocasionar roces coas obras.

Permítese o depósito de patíns, monopatíns e patinetes nas consignas, sempre que as dimensións das que se atopen dispoñibles o permitan. Non está permitido o depósito de patinetes eléctricos.

BEBÉS

Os visitantes dispoñen de préstamo de mochilas portabebés en ambos os dous gardarroupas.
Existen cambiadores de bebés nos aseos do Edificio Sabatini, Planta 2 e Planta 4 e do Edificio Nouvel, entreplanta E0, e Cafetaría - Restaurante.

WIFI DO MUSEO

Convidámolo á nosa rede Wi-Fi.
No Edificio Sabatini, Plantas 1, 2 e 3, na cafetaría de Edificio Nouvel e na Biblioteca.

ASISTENCIA SANITARIA

O Museo dispón dun servizo de asistencia sanitaria ao que se pode acudir ante unha emerxencia. Está situado no claustro do Edificio Sabatini.

APARCAMENTO BICICLETAS

Existen tres aparcamentos públicos para bicicletas no exterior do Museo. Un no acceso do Edificio Nouvel e outros dous no acceso do Edificio Sabatini.

Durante la visita

21ºC

As salas de exposicións mantéñense constantemente a unha temperatura de 21 ºC.

Menores acompañados por un adulto

Os nenos deben ir acompañados durante a visita por un adulto.

Menos de 14 años

Os visitantes menores, de idade inferior a os 14 anos, deben realizar a visita acompañados dun adulto.

Fotografías

Está permitido realizar fotografías sen flash, sen trípode, sen pau de móbil ou calquera outro elemento de estabilización de cámaras fotográficas en todas as sedes, salvo nos lugares nos que se indique o contrario.